با توجه به نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور(ثبت شرکت ها)، شرکت های بیمه می بایست برای تاسیس سرمایه اولیه کافی ارائه دهند، همچنین شرکت های بیمه گر، برای ارائه خدمات در هر یک از رشته های بیمه می بایست ضمانتی جداگانه به بیمه مرکزی ارائه دهند.
گفتنی است بیمه مرکزی ایران به عنوان واحد نظارتی شرکت های بیمه گر، میزان تعهد مجاز و قابل قبول شرکت های بیمه را به ایشان ابلاغ کرده، لیکن امکان قبول ظرفیت غیر مجاز بیمه ای را نخواهند داشت.
همچنین در صورت ورشکستگی شرکت بیمه، با نظارت بیمه مرکزی ایران کلیه تعهدات آن بیمه گر به شرکت بیمه دیگری انتقال یافته و کلیه تعهدات بیمه گذاران پرداخت خواهد شد.

  • دریافت معرفی نامه به مرکز درمانی طرف قرارداد، بیمه شده تا سقف تعهدات بیمه درمان از پرداخت معاف خواهد بود
  • تحویل فاکتور و مدارک درمانی به شرکت بیمه، پرداخت هزینه ها به حساب بیمه گذار

در صورت فسخ قرارداد بیمه از طرف بیمه گر٬ حق بیمه تا زمان فسخ بصورت روز شمار محاسبه می شود.

کلیه هزینه‌ها شامل اقدامات پزشکی یا داروهای مصرفی می بایست به تفکیک درج گردد

از آنجاییکه حساب های شرکت بیمه سامان نزد بانک سامان بوده و واریز وجوه خسارت به حساب بیمه شدگان در بانک های مختلف می باشد، لذا تنها راه واریز مبالغ به حساب های گوناگون تنها از طریق انتقال سیستم “شبا” بانک مرکزی به نام بیمه گذار میسر خواهد بود.

بنابر داد نامه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۹/۷/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی، پرداخت خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان از معافیت بند ۹ ماده ۱۲ مالیات بر ارزش افزوده خارج شده است.

با رعایت موضوع بیمه شده تازه متولد یا تازه ازدواج کرده، حق بیمه در بیمه درمان تکمیلی انفرادی یا خانواده به صورت یکساله محاسبه خواهد شد و در بیمه درمان تکمیلی گروهی از زمان شروع بیمه نامه شخص تا پایان قرارداد گروهی خواهد بود.

در صورت فسخ از طرف بیمه گذار٬ حق بیمه تا زمان فسخ بر اساس حق بیمه هر ماه محاسبه می شود.(کسر ماه٬ یک ماه تمام منظور خواهد شد)

برخی از خدمات در مراکز درمانی و بیمارستان ها خارج از توافقات با شرکت بیمه گر بوده و در صورتحساب به جهت آگاهی بیمه شده درج می شود.

بیمه گذار مکلف است صرف نظر از تامین یا عدم تامین حق بیمه از طرف هر یک از بیمه شدگان بدلائلی نظیر مرخصی بدون حقوق و زایمان و…، حق بیمه قرارداد را مطابق اعلامیه بدهکار ارسالی بیمه گر پرداخت نماید به شرط آنکه حق بیمه حداکثر یک ماه پیش از پایان قرارداد تسویه گردد. مهلت پرداخت حق بیمه قطعی می باشد. در صورت عدم پرداخت بموقع حق بیمه، بیمه گر می تواند بلافاصله با صدور الحاقی، قرارداد را به حالت تعلیق درآورد و در زمان تعلیق تعهدی در جبران خسارت نخواهد داشت. بدیهی است به محض پرداخت حق بیمه های معوق، قرارداد با صدور الحاقی رفع تعلیق خواهد شد.

در این حالت نام بیمه شده و بیمه شدگان وابسته به وی از لیست قرارداد بیمه خارج شده و بیمه گر محق به دریافت وجوهی است که تحت هر عنوان از ابتدای قرارداد بابت هزینه های درمانی به بیمه شده و یا بیمه شدگان وابسته به وی پرداخت کرده است، می باشد و حق بیمه های پرداختی به بیمه گر نیز، مسترد نخواهد شد.