بیمه درمان خانواده به صورت پکیج می باشد که جمعاً مبلغ ۵/۹۷ میلیون تومان پوشش دارد و دندان پزشکی صرفاً یکی از خدمات آن می باشد. بنابراین در صورتیکه که تمایل داشته باشید پوشش دندانپزشکی بیشتری دریافت کنید می توانید ۲ فقره بیمه نامه درمان تکمیلی تهیه نمایید

به شرط درخواست کتبی بیمه گذار و نیز قبول بیمه گر٬ می توان با اضافه نرخ کمی پوشش را برای تعداد محدودی تهیه نمود.

از آنجاییکه بسیاری از افراد صرفا به پزشک خود اعتماد داشته و تمایل به درمان از طریق ایشان دارند، لذا هیچ الزامی برای مراجعه به پزشک یا کلینیک های دندانپزشکی طرف قرارداد بیمه سامان نمی باشد و کلیه هزینه های دندانپزشکی ایشان بر اساس تعرفه و تعهدات بیمه نامه قابل پرداخت می باشد

هزینه جراحی و خارج نمودن دندان عقل به شرط آنکه موضوع دندانپزشکی در بیمه نامه لحاظ شده باشد، تحت پوشش بیمه تکمیلی خواهد بود