• شرایط سنی بیمه تکمیلی انفرادی در شرکت‌های مختلف بیمه متفاوت است اما معمولا برای افراد بالای 60 سال محدودیت ارائه بیمه تکمیلی وجود دارد.
  • معمولا افراد بالای 60 سال در صورت انجام آزمایشات پزشکی و تأیید پزشک معتمد شرکت بیمه می‌توانند از بیمه تکمیلی استفاده کنند. البته با پرداخت حق بیمه بیشتر.
  • بیشتر شرکت‌های بیمه افراد بالای 70 سال را بیمه نمی‌کنند.

موضوع این بیمه جبران بخشی از هزینه‌های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری یا حادثه و سایر پوشش‌های اضافی درمانی بیمه‌شدگان است که در تعهد بیمه‌گر پایه نیست و طی این بیمه‌نامه در تعهد بیمه‌گر قرار گرفته است.

با توجه به فلسفه وجودی بیمه که وظیفه اش جبران خساراتی است که احتمال آن وجود دارد، لذا خسارتی که واقع شده است، قابل بیمه شدن نمی باشد. بنابراین با لحاظ کردن دوره انتظار می تواند خسارت های واقع شده در گذشته که مشمول زمان بوده است را کنترل نمود. بنابراین شرکت بیمه با هدف جلوگیری از زیان بابت خسارت هایی که از قبل واقع شده است، دوره انتظار را لحاظ می نماید.

در مواردی که بیمه شده با معرفی نامه بیمه گر از مراکز درمانی طرف قرارداد استفاده کند، صورت حساب مرکز درمانی مبنای محاسبه هزینه های مورد تعهد بیمه گر خواهد بود. چنانچه بیمه شده بدون اخذ معرفی نامه به مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه گر مراجعه نماید، هزینه های مربوطه حداکثر تا تعرفه مندرج در قرارداد بیمه گر با آن مراکز درمانی پرداخت خواهد شد.

در صورتی که بیمه شده به مراکز غیر طرف قرارداد بیمه گر مراجعه نماید هزینه های مربوط بر اساس تعرفه مندرج در قرارداد بیمه گر با مراکز درمانی هم تراز محاسبه و پرداخت خواهد شد.