به  اعمالی گفته می شود که از تعهدات بیمه‌گر خارج است و در بیمه نامه به آن ها اشاره شده است.

 • سقط جنین مگر در موارد قانونی با تشخیص پزشک
 • ترک اعتیاد
 • خودکشی، قتل، جنایت و اعمال مجرمانه
 • حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و آتشفشان مگر اینکه در شرایط خصوصی به نحو دیگری توافق شده باشد
 • جنگ، شورش، اغتشاش، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی و عملیات خرابکارانه بنا به تائید مقامات ذیصلاح
 • فعل و انفعالات هسته ای
 • هزینه اتاق خصوصی و همراه مگر در موارد ضروری به تشخیص پزشک معالج و تائید پزشک معتمد بیمه گر
 • جنون و به طور کلی بیماری هایی که شخص بیمار نسبت به بیماری خویش بینش نداشته باشد
 • جراحی لثه
 • هزینه چکاپ و واکسن
 • جراحی فک مگر آنکه به علت وجود تومور یا وقوع حادثه تحت پوشش باشد
 • هزینه های مربوط به معلولیت ذهنی و از کارافتادگی کلی
 • کلیه هزینه های پزشکی که در مراحل تحقیقاتی بوده و تعرفه درمانی آن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و اعلام نگردیده است
 • عقیم سازی مگر آنکه جنبه درمانی داشته باشد
 • لوازم بهداشتی و آرایشی