شرایط و قوانین

همه کاربران که از خدمات بیمه ای وب سایت بیمه سا استفاده می کنند می توانند با اطلاع از قوانین و مقررات، امکان استفاده از تمامی خدمات را داشته باشند.ورود کاربران به وب سایت بیمه سا و استفاده از خدمات به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط و قوانین استفاده از خدمات بیمه سا می باشد.

اصطلاحات بیمه ای به کار رفته در وب سایت:
کارگزاری بیمه:
کارگزاری بیمه دارای کد همکاری با تمامی شرکت های معتبر بیمه ای از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی بوده و با توجه به این موضوع تمامی خدمات بیمه ای را به صورت بی طرف و با ارائه بهترین نرخ و شرایط در همه رشته های بیمه ای برترین خدمات بیمه ای را براساس درخواست خود فرد ارائه می کند.
بیمه گر:
به شرکت بیمه ای گفته می شود که دارای مجوز رسمی همکاری از بیمه مرکزی در ارائه خدمات بیمه ای بوده و در زمان خسارت، پرداخت غرامت ناشی از حوادث احتمالی را برعهده می گیرد.

بیمه گزار،کاربر،مشتری،خریدار:
به همه افرادی گفته می شود که با ورود به سایت بیمه سا اطلاعات خود را تکمیل کرده و درخواست خرید و یا مشاوره خود را از طریق وب سایت ارسال می کند.
مورد بیمه:
شی یا فردی است که احتمال وقوع خطر را داشته و با داشتن بیمه نامه تحت پوشش قرار می گیرد.

محصول:
به هرگونه خدمتی اعم از بیمه نامه،مشاوره و … اطلاق می شود که از وب سایت فروشگاه آنلاین بیمه سا توسط کاربر خریداری شده و در ازای آن وجهی دریافت شده است.