بیمه حوادث

بیمه حوادث در گروه بیمه های اشخاص قرار دارد . موضوع بیمه حوادث تأمین سرمایه بیمه در صورت فوت ، نقص عضو و از کار افتادگی دایم (‌کلی یا جزئی )‌ شخص بیمه شده بر اثر حوادث و پرداخت غرامت از کارافتادگی موقت بر اثر حادثه و جبران هزینه پزشکی و درمان در صورت جرح و صدمه ناشی از حوادث است . بنابراین در بیمه حوادث چهار ریسک می تواند مورد تأمین قرار گیرد که دو ریسک آن (‌فوت و نقص عضو و از کار افتادگی دائم )‌ریسک اصلی بیمه نامه و دو ریسک دیگر ( جرح و از کار افتادگی موقت )‌ریسکهای تبعی یا فرعی به شمار می روند. در بیمه حوادث سرمایه بیمه مربوط به فوت و نقص عضو یا از کار افتادگی دائم به طور مقطوع تعیین می شود و در صورت تحقق خطر یا وقوع حادثه مشمول بیمه ،‌سرمایه مذکور قابل پرداخت است. تعهد بیمه گر برای جبران هزینه های پزشکی و جراحی و بیمارستانی حداکثر تا میزان مندرج در بیمه نامه صادر شده است .

 

انواع بیمه حوادث :

 • بیمه حوادث انفرادی :

در این نوع بیمه فرد خود را در برابر حوادث شغلی و غیر شغلی و یا خطرهای شخصی در تمام اوقات و ۲۴ ساعت شبانه روز برای مدت یکسال تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی قرار می دهد. حق بیمه در این بیمه نامه براساس شغل افراد و در پنج گروه شغلی از کم خطرترین تا خطرناکترین شغل تعیین می گردد.

 • بیمه حوادث گروهی :

در این نوع بیمــه که برای تعداد بیش از ده نفر صادر می شود و شرایط آن بستگی به نیاز بیمه گذار می باشــد که می توان به :

بیمه حوادث تمام اوقات (۲۴ ساعته)

بیمه حوادث شغلی

بیمه حوادث تحصیلی

بیمه حوادث ورزشی

بیمه حوادث ماموریت

بیمه حوادث توریستی، مسافرتی

 

حوادث تحت پوشش :

غرق شدن، مسمومیت،  تأثیر گاز، بخار و یا موارد خورنده مانند اسید، ابتلا به هاری، کزاز و سیاه زخم، گزیدگی، دفاع مشروع بیمه شده، اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر و حادثه، سوانح رانندگی، برق گرفتگی، سوختگی، سقوط از ارتفاع و حمله حیوانات.

 

برخی دیگر از خطرات به طور عادی تحت پوشش بیمه نامه حوادث نمی باشند مگر با موافقت کتبی بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی. این خطرات عبارتند از:

 • جنگ( به جز انفجار و یا عملکرد اوات نظامی که بعد از جنگ بجا مانده است)، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی.
 • زمین لرزه، آتشفشان و فعل و انفعالات هسته ای.
 • ورزشهای رزمی و حرفه ای، شکار، سوارکاری، قایقرانی، شنا، هدایت موتورسیکلت دنده ای، هدایت و یا سرنشینی هواپیمای آموزشی اکتشافی و غیر تجاری، هدایت و یا سرنشینی اتومبیل کورسی(مسابقه ای)، هدایت و یا سرنشینی هلی کوپتر، غواصی، پرش با چتر نجات (به جز سقوط آزاد) و هدایت کایت یا سایر وسائط پرواز بدون موتور.

جبران برخی از خسارت ها به هیچ وجه در تعهد بیمه گر نیست. این خطرات عبارتند از :

 • خودکشی یا اقدام به آن
 • صدمات بدنی که بیمه شده عمداً موجب آن می شود.
 • مستی یا استعمال هرگونه مواد مخدر و روان گردان
 • استفاده از داروهای کاهنده هوشیاری و خوب آور بدون تجویز پزشک
 • ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن
 • هر نوع دیسک یا فتق بیمه شده
 • بیماری و ابتلا به جنون بیمه شده مگر آن که ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد.
 • فوت بیمه شده به علت حادثه ناشی از عمد ذی نفع (اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت) در این صورت بیمه گر فقط متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع در سرمایه بیمه خواهد بود.
 • خسارت ناشی از برخی حوادث به دلیل عمل غیر قانونی بیمه شده از جمله نداشتن گواهینامه رانندگی مجاز یا معتبر با نوع وسیله نقلیه

 

نحوه دریافت انواع بیمه نامه حوادث:

افراد متقاضی بیمه نامه حوادث (حقیقی یا حقوقی) با ارائه درخواست کتبی یا تکمیل فرم پیشنهاد می تواند بیمه نامه حوادث را از شرکت تقاضا نمایند.

شرکت بیمه معلم با توجه به نوع فعالیت فرد یا گروه، رده سنی و سرمایه درخواستی، حق بیمه و شرایط بیمه نامه را اعلام و با تواقق بیمه گذار اقدام به صدور بیمه نامه می نماید..

نحوه دریافت خدمات در بیمه های حوادث:

در صورت بروز هر یک از خطرات تحت پوشش بیمه نامه، بیمه شده یا ذینفع می تواند به شرح زیر عمل نماید.

مراتب را در اسرع وقت به بیمه گذار یا بیمه گر اعلام نماید.

مدارک مورد نیاز را تهیه و جهت بررسی و پرداخت خسارت به بیمه گر تحویل نماید.

شرکت بیمه گر با توجه به نوع خسارت رخ داده و شرایط قرارداد غرامت بیمه شده را محاسبه و پرداخت می نماید.