تاریخچه و فعالیت نماد بیمه

تاریخچه:

شرکت کارگزاری رسمی نماد بیمه (سهامی خاص) در تاریخ 1397/08/13 بشماره ثبت 533476 و به شناسه ملی 14007928632 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است و دارای مجوز شماره 2646 و پروانه شماره 1323 مورخ 1397/09/21 از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

  • دريافت اطلاعات لازم از متقاضيان خدمات بيمه و ارائه مشاوره تخصصی به ایشان در خصوص نرخ و شرايط خدمات بيمه مورد تقاضا و مدیریت خسارت های احتمالی.
  • تکميل فرم پيشنهاد بيمه و امضاي آن به نمايندگي از طرف بیمه گزار.
  • اخذ پوشش بيمه مناسب و الحاقيه از بيمه گران توانگر حسب درخواست بیمه گزاران.
  • پيگيري پرونده‌هاي خسارت ارجاع شده توسط بیمه گزار، شامل اعلام خسارت و اخذ رسيد آن، تحويل مدارك و مستندات لازم براي تشكيل پرونده خسارت به مؤسسه بيمه و مذاکره با مؤسسه بيمه در خصوص خسارت به نمايندگي از بيمه گزار.